Stress

Kan Ert företag hantera stress?

Hur stresstålig är Er organisation? Klara företaget av stressiga situationer utan att medarbetarna påverkas negativt? Undviker eller flyr medarbetarna från känslomässigt arbetsamma situationer. Då kan det här testet vara något för Er. Testet fokuserar på hur ni i företaget påverkas positivt eller negativt av känslomässiga situationer. Testet ger också en insikt i hur medarbetarna själva kan påverka sina känslobetonade situationer och hur man kan hantera olika risksituationer.

Stress testet är ett arbetspsykologiskt test som undersöker upplevd stress både som en generell och en specifik förmåga och mäter Din förmåga att hantera dessa krav känslomässigt. Känslomässiga reaktioner som är relaterad till Din personliga risksituation såsom att Du vill fly, undvika situationer eller personer känslomässigt.

Testresultatet beskriver i vilken grad yttre påverkan känslomässigt påverkar Dig i negativt eller positivt riktning.

Testet mäter Din förmåga att själv kunna påverka Dina känslobetonade "vad behöver jag göra/hur behöver jag tänka" i olika situationer.

Konkret mäter testet:
  • till vilken grad upplever jag min livssituation som stressande
  • till vilken grad jag kan hantera olika risksituationer
Köp
  • Pris exklusive moms 200 kronor