Stress

Kan organisationen hantera stress?

Klarar företaget av stressiga situationer utan att medarbetarna påverkas negativt? Undviker eller flyr medarbetarna från känslomässigt arbetsamma situationer? Testet bedömer hur medarbetarna påverkas av känslomässiga situationer. Testet ger även insikt i hur medarbetarna själva kan påverka sina känslobetonade situationer och hur de kan hantera olika risksituationer.

Testet bedömer förmågan att själv kunna påverka sina känslobetonade "vad behöver jag göra/hur behöver jag tänka" i olika situationer.

Vill du veta mer. Ta kontakt!

Köp
  • Pris exklusive moms 200 kronor