EQ Helversion

Önskar Ni få en komplett profil av hur stresstålig er organisation är? Vill Ni veta hur väl arbetsfokus fungerar? Klarar medarbetarna av strategisk känslomässig styrning vilket bland annat inbegriper förmågan till hantering av olika situationer på ett känslomässigt kompetent sätt. Vilken inlevelse finns i företaget för att nå de uppsatta målen? Önskar Ni en helhetsbild av era styrkor och förbättringsområden beträffande hela den emotionskapaciteten som finns i företaget så är det här testet för Er. För närmare beskrivning läs under varje delområde.

Testet mäter kombinerat: Allmän Emotionsförmåga + Stress + Inlevelse + Arbetsfokus och Strategisk Känslomässig Styrning. För en närmare beskrivning läs under respektive deltest i kolumnen till vänster.

Köp
  • Pris exklusive moms 900 kronor