EQ Profil

Önskar ni få en komplett profil av hur stresstålig er organisation är? Vill ni veta hur väl arbetsfokus fungerar? Vilken inlevelse finns i företaget för att nå de uppsatta målen? Önskar ni en helhetsbild av era styrkor och förbättringsområden beträffande hela den emotionskapaciteten som finns i företaget så är det här bedömning för er. För närmare beskrivning läs under varje delområde.

Testet bedömer kombinerat: Allmän Emotionsförmåga + Stress + Inlevelse + Arbetsfokus och Strategisk Känslomässig Styrning. För en närmare beskrivning läs under respektive deltest i kolumnen till vänster.

Testet består av 78 frågor och tar ca 35 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mejladress du angav i beställningsformuläret.

Köp
  • Pris exklusive moms 900 kronor