Om oss

Vårt arbetssätt bygger på konceptet:
”En emotionellt intelligent ekonomisk prestation”.

Utveckla organisatorisk effektivitet såväl som individuell prestation genom att stärka ekonomisk prestation med emotionell intelligens. Emotionellt intelligent ekonomiskt synsätt är en särskild källa till organisatorisk effektivitet.

Empathys process:

  • Metoder att via utbildning, handledning och praktisk träning i aktuell arbetsmiljö.
  • Vi skiljer ut vilka emotionella faktorer i organisationen som styr era prestationer.
  • Vi skiljer på vad som är motivationsmässiga, stressrelaterade och empatirelaterade faktorer i beslutsprocesserna.
  • Vi skiljer på grupp- och individuella emotioners påverkan på organisationen.
  • Vi mäter den emotionella förmågans samverkan med uppföljningen av verksamheten.
  • Baserat på djupintervjuer och egna emotionstest tar vi fram ett åtgärdsprogram.
  • Vi samverkar med er för att unikt anpassa uppföljningsobjekt emotionellt och ekonomiskt i skapandet av en effektivare styrning.
  • Vi utbildar organisationsteamen i användandet av emotioner med syfte att förbättra prestationer.
  • Vi anpassar även utvecklingsprogram för enskilda medarbetare i organisationen.