Om oss

Vårt arbetssätt bygger på konceptet:
”En emotionellt intelligent effektiv ekonomisk styrning”.

Kombinationen av de båda har visat nya, förstärkta och tydliga förmågor för resultatförbättring genom att utveckla organisatorisk effektivitet såväl som individuell prestation. Emotionellt intelligent ekonomiskt synsätt är en särskild källa till organisatorisk effektivitet.

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med Uppsala universitet för att utveckla unika metoder och kvalitetssäkra våra instrument.

Empathys process omfattar:

  • Utvecklade metoder att via utbildning (på plats eller distans) handleda praktisk träning i aktuell arbetsmiljö.
  • Med hjälp av egna instrument rekommenderar vi åtgärder. Dessa baserat på djupintervjuer och egna emotionstest.
  • Vi skiljer på vad som är motivationsmässiga, stressrelaterade och empatirelaterade faktorer i beslutsprocesserna.
  • Vi mäter den emotionella förmågans samverkan med uppföljningen.
  • Vi samverkar med Er för att unikt anpassa uppföljningsobjekt emotionellt och ekonomiskt i skapandet av en effektivare styrning. Vi skiljer på grupp och individuella emotioners påverkan på organisationen.
  • Vi utbildar organisationsteamen att använda emotioner för att påverka dess prestation.
  • Vi anpassar utvecklingsprogram för specifika individer i en organisation.