Bedömning

Empathy´s bedömningsprocess

Empathy utreder emotionella förmågor vid nyanställning, internrekrytering och befordran. Metoden ger en fyllig beskrivning av individens områden med potential såväl som med risk. Vår bedömning ställs i relation till den aktuella uppgiftens beskaffenhet, företagets storlek, medarbetare och relevanta omgivningsfaktorer.

Är du intresserad? Ta kontakt för mer information