Arbetsfokus

Presterar ni väl på företaget?

Behöver organisationen stimulans? Då kan testet arbetsfokus vara ett steg i rätt riktning. Hur är det med viljan och vad skulle kunna påverka viljan att prestera? Bedömningen fångar upp medarbetarens förmåga att styra sin vilja mot uppställda mål på ett realistiskt sätt.

Är du intresserad? Ta kontakt!

Köp
  • Pris exklusive moms 50 kronor