Arbetsfokus

Hur väl presterar Ni på företaget?

Behöver Ditt företag stimulera de anställda med att undersöka deras egenstyrda arbetsprestation? Känns det som om ni är i behov av att skapa motivation och mental vilja för att skapa bättre resultat och målbilder? Då kan testet om arbetsfokus vara ett första steg i den riktningen.Testet visar både förväntningar och motiv till att vilja prestera. Testet fokuserar också på att fånga medarbetarens förmåga att styra sin egen vilja till att handla och att styra sig mot uppställda mål.

Vilka styrkor finns hos enskilda medarbetare i organisationen? Hur medvetet är företaget om dessa styrkor och potentiella svagheter när det gäller arbetsprestation? Hur bra förstår varje medarbetare sin egen insats i förhållande till målen? Hur intresserade är och hur stark mental vilja har de att nå målen? Vill ni utforska mer om vilket fokus som finns på arbetsplatsen så är detta det lämpligaste testet att börja med.

Arbetsfokus är ett arbetspsykologiskt test som mäter orsaken och upphovet till individens egenstyrda arbetsprestation. Psykologtestet bedömer individens förmåga att själv kunna avgöra vilka aktiviteter som är gynnsammast för arbetsprestationen.

Graden av självstyrning bedöms utifrån individens förmåga att kunna motivera inre- eller yttre känslomässig förstärkning. Testresultatet visar självstyrningens motståndskraft mot normer och förväntningar vid valet av bästa motiverande känslomässiga prestation. Vidare så visar testresultatet också medarbetarens förmåga till inflytande över egna förväntade känslomässiga handlingar.

Mäter graden av:
  • Självkontroll
  • Arbetsintresse
  • Mental vilja
Köp
  • Pris exklusive moms 50 kronor