Strategisk Emotionsreglering

Förändringsbenägen?

Hur väl rustade står ert företag för inre och yttre förändringar? Är ni bra på att sätta igång och avsluta projekt enligt ursprunglig plan? Underlag från detta test är ett första steg i processen att förbättra känslomässig förberedelse inför förändringar.

Psykologtestet bedömer helt enkelt din förmåga att kunna styra dina inre och yttre känslouttryck såsom glädje, intresse, ilska, förvåning, avund etc.

  • Kan du förbättra dina och andras känslomässiga uttryck såsom glädje, irritation
  • Kan du försämra dina och andras känslomässiga uttryck såsom rädsla, avund
Köp
  • Pris exklusive moms 250 kronor