Strategisk Emotionsreglering

Mäktar företaget av förändringar?

Hur väl rustade är ert företag för inre såväl som yttre förändringar? Hur bra är ni på att sätta igång eller vidmakthålla projekt? Är ni duktiga på att variera eller förändra inre och yttre processer? Om ni vill stimulera hur känslor och stämningar kan påverka det vardagliga arbetet, så är detta testet för Er. Testet och dess resultat är ett första steg till strategisk förändring av processen att förbättra den känslomässiga förberedelsen inför större förändringar.

Testet är ett arbetspsykologiskt test som mäter planerad styrd emotionell reglering genom tankemässig och känslomässig påverkan. Känslomässig styrd reglering mäter förmågan att sätta igång, vidmakthålla, varierar eller förändra yttre eller inre varaktig planerad känslomässig ton. Dessa kan exempelvis vara känslor och stämningar, vilka idag är högst central kunskap i vår vardag. Bedömningen mäter motiverande känslomässiga förmågor av planerande beskaffenhet:

  • Inre och Yttre känslomässig förbättring
  • Inre och Yttre känslomässig försämring
Köp
  • Pris exklusive moms 250 kronor