Inlevelseförmåga

Hur är du som ledare och medarbetare?

Är du bra på att "läsa av" andra?

Om du anser det viktigt att skapa en arbetsplats där människor förstår och klarar av att hantera olika känslomässiga aspekter i arbetslivet så ger detta test en god diagnos för en organisation som målmedvetet strävar mot en god arbetsmiljö.

Inlevelseförmåga är ett test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Är du intresserad och vill veta mer. Ta kontakt!

Köp
  • Pris exklusive moms 300 kronor