Inlevelseförmåga

Hur är Du som ledare? Hur är Du som medarbetare?

Är Du bra på att "läsa av" andra? Kan Du känna av och bedöma andras känslor? Kan Du förstå andras problem och hitta konstruktiva lösningar för dem? Är Du observant på andras beteenden? Kan Du förebygga problem på ett tidigt stadium? Kan Du hålla i många frågeställningar samtidigt och ändå vara känslomässigt tillgänglig. Det här är viktiga bedömningsaspekter i ett företag att medarbetarna kan relatera till olika laddade situationer och dessutom behärskar att hantera flera känslomässiga aspekter parallellt.

Om Du anser det viktigt att skapa en arbetsplats där människor förstår och klarar av att hantera olika känslomässiga aspekter i arbetslivet så är det ett lämpligt test att börja med. Det är ett första steg för organisationen som målmedvetet strävar mot en god arbetsmiljö.

Inlevelseförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Testet inlevelseförmåga mäter:
  • Mentala förmågan att kunna föreställa sig och, med hjälp av den egna fantasin och sin känslomässiga tillgänglighet, kunna bedöma andra människors känsloliv
  • Mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor
Köp
  • Pris exklusive moms 300 kronor