Allmän emotionsförmåga

Hur behålla känslorna under kontroll när det är stressigt på arbetet?

”Allmän Emotionsförmåga” är ett test som mäter förmågan att uppleva, värdera, reglera och uttrycka känslor.

Testet mäter vad och hur medarbetaren kan uppfatta samt identifiera emotioner hos sig själv och andra för att kunna reglera olika emotionella tillstånd. Testet bedömer personlig förståelse och utveckling i både organisation och hos medarbetaren personligen.

Är du intresserad? Ta kontakt för mer information!

Köp
  • Pris exklusive moms 300 kronor