Strategisk Emotionsreglering

Har Du koll på Dina och andras känslor och hur de påverkar Dig i vardagen?

Hur väl kan Du styra Dina känslor? Har Du en god förmåga att variera eller förändra Dina känslor efter situation och sammanhang? Kan Du använda Dina känslor i vardagen så att Du når Din potential i arbetslivet? Kan Du skilja på inre känslomässig stämning och påverkar via yttre känslomässiga förstärkare såsom stämningar och andras beteende? Är Du nyfiken på hur väl Du hanterar inre och yttre känslomässiga förändringar? Då är det här ett test för Dig!

Testet är ett psykologiskt test som mäter planerad styrd emotionell reglering. Känslomässig styrd reglering mäter förmågan att kunna sätta igång, vidmakthålla, varierar eller förändra yttre eller inre varaktig planerad känslomässig ton. Exempelvis känslor och stämningar, vilka idag är centrala att förstå i vår vardag. Bedömningen mäter motiverande känslomässiga förmågor av planerande beskaffenhet:

  • Inre och Yttre känslomässig förbättring
  • Inre och Yttre känslomässig försämring
Köp
  • Pris 219 kronor