EQ-Profil

Är Du nyfiken på hur väl Du hanterar stress? Vill Du veta mer om hur väl Du kan hantera och reglera Dina känslor? Hur väl kan Du använda din inlevelseförmåga på ett optimalt sätt i exempelvis arbetslivet? Vill Du genomföra ett test där Du också får en psykologbedömning av Din profil?

Då är det här testet för Dig. Du får en komplett profil som visar en helhetsbild av din strategiska emotionsreglering och där Du kan få en uppfattning om Dina styrkor och svagheter i Din specifika emotionsprofil.

Komplett test omfattar: Allmän Emotionsförmåga + Stress + Inlevelse och Strategisk Känslomässig Styrning.

Köp
  • Pris 788 kronor