Stress

Kan organisationen hantera stress?

Klarar företaget av stressiga situationer utan att medarbetarna påverkas negativt? Undviker eller flyr medarbetarna från känslomässigt arbetsamma situationer? Testet bedömer hur medarbetarna påverkas av känslomässiga situationer. Testet ger även insikt i hur medarbetarna själva kan påverka sina känslobetonade situationer och hur de kan hantera olika risksituationer.

Stress testet är ett arbetspsykologiskt test som undersöker upplevd stress både som en generell och en specifik förmåga och bedömer förmågan att hantera dessa krav känslomässigt. Känslomässiga reaktioner som är relaterad till personlig risksituation såsom att fly från, undvika situationer eller personer känslomässigt.

Testet bedömer förmågan att själv kunna påverka sina känslobetonade "vad behöver jag göra/hur behöver jag tänka" i olika situationer.

Konkret mäter testet till vilken grad jag:
  • upplever min livssituation som stressande.
  • kan hantera olika risksituationer.
  • Testet innehåller 21 frågor och tar 5 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den meljadress du angav i beställningsformuläret.

Köp
  • Pris exklusive moms 200 kronor