Strategisk Emotionsreglering

Förändringsbenägen?

Hur väl rustade står ert företag för inre och yttre förändringar? Är ni bra på att sätta igång och avsluta projekt enligt ursprunglig plan? Underlag från detta psykologtest är ett första steg i processen att förbättra känslomässig förberedelse inför förändringar.

Testet är ett arbetspsykologiskt test som mäter planerad styrd emotionell reglering genom tankemässig och känslomässig påverkan. Känslomässig styrd reglering mäter förmågan att sätta igång, vidmakthålla, varierar eller förändra yttre eller inre varaktig planerad känslomässig ton.

Psykologtestet bedömer helt enkelt din förmåga att kunna styra dina inre och yttre känslouttryck såsom glädje, intresse, ilska, förvåning, avund etc.

  • Kan du förbättra dina och andras känslomässiga uttryck såsom glädje, irritation
  • Kan du försämra dina och andras känslomässiga uttryck såsom rädsla, avund
  • Testet innehåller 26 frågor och tar 7 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mejladress du angav i beställningsformuläret.

Köp
  • Pris exklusive moms 250 kronor