Bedömning

Empathy´s bedömningsprocess

Empathy utreder emotionella förmågor vid nyanställning, internrekrytering och befordran. Metoden ger en fyllig beskrivning av individens områden med potential såväl som med risk. Vår bedömning ställs i relation till den aktuella uppgiftens beskaffenhet, företagets storlek, medarbetare och relevanta omgivningsfaktorer.

Empathys normerade instrument innebär högre träffsäkerhet, underlättad process vid bearbetning av resultat samt minskad risk för subjektiva tolkningar.

Empathy stödjer dig som ledare i dina tolkningar och i vad som behöver bearbetas för att du skall kunna genomföra en adekvat bedömning av individ såväl som hel enhet.

För vem?

Ledare i olika positioner i en organisation

Specialister i ledande ställning

Projektledare

Medarbetare

Dina mål speglas i Empathys bedömning

Empathy belyser emotionsförmågors användbarhet i team, kundmöten och organisationsposition.

Empathy speglar din organisations förstärkande och försvagande emotionsbeteende som kan förekomma i organisationen.