Arbetsfokus

Presterar ni väl på företaget?

Behöver organisationen stimulans? Då kan testet arbetsfokus vara ett steg i rätt riktning. Psykologtestet bedömer förväntningar och ansträngning till att vilja prestera. Bedömningen fångar också upp medarbetarens förmåga att styra sin vilja mot uppställda mål.

Arbetsfokus är ett arbetspsykologiskt test som bedömer orsaken och upphovet till individens egenstyrda arbetsprestation. Psykologtestet bedömer individens förmåga att själv kunna avgöra vilka aktiviteter som är gynnsammast för arbetsprestationen.

Testresultatet uppvisar viljemässig motståndskraft mot normer och förväntningar vid val av bäst motiverad känslomässig prestation.

Testet består av 18 frågor och tar 8 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mejladress du angav i beställningsformuläret.

Mäter graden av:
  • Självkontroll
  • Arbetsintresse
  • Mental vilja
Köp
  • Pris exklusive moms 50 kronor