Testa din emotionella förmåga

Emotioners betydelse för lönsamhet och prestation

Har ni
- organisatoriska utmaningar?
- behov av en organisatorisk genomlysning?
- inte tillräckligt nöjda kunder och personal?

Empathy är då er samarbetspartner i arbetet med att kartlägga organisationens grundläggande förståelse för hur emotioner samverkar med lönsamhet och välmående.