Medarbetarundersökningar

Empathy belyser styrkor och förbättringsområden

Empathy´s medarbetarundersökning ger en tydlig överblick över organisationens förbättringsområden. Empathy´s undersökning är särskilt komponerat mot lönsamhet och styrning. Underlaget är lämpat för strategisk analys. Vi arbetar därefter gemensamt fram er önskade riktning avseende emotioner och medarbetare.

Emotioner - drivkraften bakom prestationer

Analysens genomförs med gruppens finansiella resultat som utgångspunkt. Detta för att identifierar faktorerna i den dagliga affärsmiljön som påverkar lönsamheten.

Emotioner påverkar nyckeltalsprestationer

När ni vet vilka emotionella drivkrafter som ligger bakom prestationer och kundlojalitet underlättas prioriteringen av rätt emotionsuttryck med bästa möjliga resultat för ögonen.