Arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete rör emotioner.

Innehållet berör emotionella riskbedömningar och behovet av tydliga uppföljningsrutiner över medarbetarnas utveckling. Ledningens styrning av verksamheten behöver harmoniera med medarbetarnas prioriteringar för att åstadkomma en emotionell balans mellan målsättningar och krav.

Vi bistår med emotionellt kvalitetsledningsarbete.

Vi speglar arbetsmiljön emotionellt för att stödja din organisations välmående.

Ett välfungerande emotionellt ledningssystem innebär en välfungerande verksamhet.