Inlevelseförmåga

Hur är du som ledare och medarbetare?

Är du bra på att "läsa av" andra?

Kan du:

känna av och bedöma andras känslor?

förstå andras problem och finna lösningar för dem?

förebygga problem på ett tidigt stadium?

hålla i många frågeställningar samtidigt och ändå vara känslomässigt tillgänglig?

Ovanstående är viktiga bedömningsaspekter i ett företag.

Att medarbetarna kan relatera till olika laddade situationer och dessutom behärskar att hantera flera känslomässiga aspekter parallellt är centralt.

Om du anser det viktigt att skapa en arbetsplats där människor förstår och klarar av att hantera olika känslomässiga aspekter i arbetslivet så ger detta test en god diagnos för en organisation som målmedvetet strävar mot en god arbetsmiljö.

Inlevelseförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Psykologtestet bedömer:
  • Mentala förmågan att med hjälp av den egna fantasin och den egna känslomässiga tillgängligheten bedöma andra människors känsloliv.
  • Mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor.
  • Testet består av 26 frågor och tar 8 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mejladress du angav i beställningsformuläret.

Köp
  • Pris exklusive moms 300 kronor