Allmän emotionsförmåga

Hur behålla känslorna under kontroll när det är stressigt på arbetet?

Hur väl hanterar medarbetaren en känslomässig situation? Ett gott klimat inom företaget betyder mycket för hälsa och framgång.

”Allmän Emotionsförmåga” är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att uppleva, värdera, reglera och uttrycka känslor.

Testet mäter vad och hur medarbetaren kan uppfatta samt identifiera emotioner hos sig själv och andra för att kunna reglera olika emotionella tillstånd. Testet bedömer personlig förståelse och utveckling i både organisation och hos dig personligen.

Psykologtestet bedömer följande förmågor:

Att kunna uppfatta och identifiera emotioner hos sig själv och andra, men också i objekt, exempelvis konst.

Att kunna använda och frambringa emotioner i andra mentala processer.

Att kunna förstå emotionell information och kombinerar känslomässiga övergångar mellan olika tillstånd samt att uppskatta emotionens betydelse.

Att kunna hantera och vara öppen för emotioner samt reglera dem hos sig själv och andra för att främja personlig förståelse och tillväxt.

Att kunna socialt reglera emotioner mäter förmågan att ha förtroende och med integritet kunna lugna känslomässiga reaktioner och hjälpa andra emotionellt.

Testet består av 31 frågor och tar 10 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mejladress du angav i beställningsformuläret.

Köp
  • Pris exklusive moms 300 kronor