Medarbetarundersökningar

Er organisations styrkor och förbättringsområden belyses.

Önskar Ni kartlägga Era medarbetares emotioner? Med vår medarbetarundersökning får Ni en tydlig överblick över Era emotionella förbättringsområden. Våra emotionella index är särskilt riktade mot lönsamhet och styrning. Resultaten analyseras av oss för att förse Er med ett strategiskt underlag. Vi arbetar därefter gemensamt fram Er önskade emotionsriktning.

Emotioner är drivkraften bakom lönsamhet

Analysens genomförs med gruppens finansiella resultat som utgångspunkt. Detta för att identifierar faktorerna i affärsmiljön som påverkar lönsamheten.

Emotioner arbetar för att påverka nyckeltalen

När Ni vet vilka emotionella drivkrafter som ligger bakom lönsamhet och kundlojalitet underlättas prioriteringen av rätt emotionsriktning för att uppnå bästa möjliga resultat.