Medarbetarundersökningar

Empathy belyser styrkor och förbättringsområden

Empathy´s medarbetarundersökning ger en tydlig överblick över organisationens nuläge och ger förslag till förbättringar. Empathy´s undersökning är särskilt lämpat för strategisk analys. Vi arbetar därefter gemensamt fram er önskade riktning avseende emotioner och medarbetare. Målet är att få fram informationer om:

Emotioner - drivkraften bakom prestationer

Analysens genomförs med gruppens finansiella resultat som utgångspunkt. Detta för att identifierar faktorerna i den dagliga affärsmiljön som påverkar lönsamheten.

Emotioner påverkar nyckeltalsprestationer

När ni vet vilka emotionella drivkrafter som ligger bakom prestationer underlättas prioriteringen av prioritering av målsättningen.