Arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete för medarbetare.

Allt som rör arbetsmiljö idag handlar om att uppfylla kriterierna för både fysiska och psykiska arbetsmiljön. Empathy kan bistå med emotionellt kvalitetsledningsarbete. Vi speglar arbetsmiljön emotionellt för att stödja organisationens välmående.

Ett välfungerande emotionellt ledningssystem innebär en välfungerande verksamhet.