Arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om emotioner.

Innehållet berör emotionella riskbedömningar och behovet av tydliga uppföljningsrutiner över medarbetarnas utveckling. Ledningens styrning av verksamheten behöver stödja medarbetarnas prioriteringar för att åstadkomma en emotionell balans mellan målsättningar och krav. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utforskas och utvecklas emotionellt mellan ledningen och medarbetarna.

Vi bistår med emotionellt kvalitetsledningsarbete. Emotionell systematik påverkar lönsamhet i olika riktningar. Ett välfungerande emotionellt ledningssystem innebär en välfungerande verksamhet emotionellt.