Allmän emotionsförmåga

Hur bra är Du på att hantera Dina och andras känslor?

I vardagen finns det många olika situationer som kräver att vi klarar av att hantera känslor. Vi behöver regelbundet kunna inge förtroende och ha integritet, behålla lugnet och dessutom hjälpa andra emotionellt både i privatlivet och i arbetslivet. Vill Du lära Dig mer om och få mer kunskap om Din emotionella förmåga hos Dig själv i olika situationer och hur Du kan använda detta för att främja din personliga förståelse och tillväxt? Då är det här ett test för Dig.

Fokus i detta test är riktad mot Din förmåga att reglera känslor och kunna identifiera dem hos Dig och andra. Är Du duktig på att förstå emotionell information och kan använda den? Testa Dig och bli mer medveten om Dina styrkor och svagheter när det gäller emotionell förmåga!

Testet tar utgångspunkt i fem specifika förmågor:
  • Att kunna uppfatta och identifiera emotioner hos sig själv och andra, men också i objekt, exempelvis konst
  • Att kunna använda och frambringa emotioner i andra mentala processer
  • Att kunna förstå emotionell information och kombinerar känslomässiga övergångar mellan olika tillstånd samt att uppskatta emotionens betydelse
  • Att kunna hantera och vara öppen för emotioner samt reglera dem hos sig själv och andra för att främja personlig förståelse och tillväxt
  • Att kunna socialt reglera emotioner mäter förmågan att ha förtroende och med integritet kunna lugna känslomässiga reaktioner och hjälpa andra emotionellt
Köp
  • Pris 263 kronor